2010 m. kovo 1 d., pirmadienis

Spring


"Juodosios gulbės lėkė kiek galėdamos aukščiau. Keturiųjų gulbių vora
ištiesusios kaklus traukė į pietus, o brėgštant virš jų ėmė riaumoti liektuvai.
Staiga sugriaudė altilerija. Gulbinas vedlys tik užsimojo sparnais, bet
pakirstas lėtai nusklendė žemyn. Kiti paukščiai sukdami plačius ratu ėmė
gręžiotis, žvalgtis apačion ir leistis. Sužeistas gulbinas sunkiai žnekčiojo
atvirame lauke ir nebepajudėjo. Jo mylimoji smigo žemyn iš paskos, tada puolė
baksnoti jį snapu, plasnoti aplink neramiai rypaudama. Paukštis nė nekrustelėjo.
Lauke sprogo sviedinys. Pievos pakraštyje, tarp medžių, sujudo rusų pėstininkai.
Vokiečių tankas "Panzer" peršoko griovį ir kulkosvaidžiu plieksdamas medžius,
vis grėsmingiau artėdamas nuriedėjo pieva. Gulbė išskleidė sparnus ir
nesitraukė nuo savojo patino, nors tankas buvo platesnis už jos sparnus, o
variklis gaudė taip garsiai kaip ir jos plakanti širdis. Gulbė gynė draugą
šnypšdama, pagaliau puolė plakti tanką pailsusiais sparnais. Tankas pervažiavo
juos abu - mėsos ir plunksnų košė apvėlė zvimbiančių vikšrų grandis".Thomas Harris"Hanibalas. Pradžia"


2 komentarai:

Joana rašė...

Ogo kokias knygas pradėjai skaityt ;DD

TrifOllY rašė...
Autorius pašalino šį komentarą.